Pripravite svoje rastline na stres

5. julija 2017

Tako kot ljudje so tudi rastline lahko podvržene različnim oblikam stresa. Pri ljudeh je dandanes sicer v ospredju psihični stres, vendar smo pogosto podvrženi tudi fizičnemu stresu. Le spomnite se, kako hitro zbolimo pozimi ob nizkih temperaturah in kako hitro se prehladimo, če smo dlje časa izpostavljeni prepihu. Tovrstnim stresnim situacijam so rastline izpostavljene še bistveno bolj kot ljudje, ki dneve preživljamo v ogrevanih oz. klimatiziranih stanovanjih, ko imamo na voljo dovolj hrane in vode. Rastline, ki živijo na prostem, so bistveno pogosteje izpostavljene stresnim situacijam kot je vročina, veter, suša, velika temperaturna nihanja, premokra tla, napadi škodljivcev in bolezni ipd. Kako uspešno se rastlina lahko bori proti tovrstnim stresom, je, tako kot pri ljudeh, odvisno od njene odpornosti in splošnega zdravja.

 

Mineral rastlinam pomaga premagovati stres iz okolja

Rastline so ob uporabi Minerala bolj zdrave in odporne, saj imajo na voljo vsa potrebna hranila. Tako kot smo ljudje bolj zdravi ob obilici vitaminov in mineralov, tudi rastline za svoje zdravje potrebujejo kvalitetno oskrbo s hranili. Vse vrste rastlin, ki so od setve ali presajanja sadik dalje redno oskrbovane z Mineralom, lažje in bolje prenašajo stres iz okolja ter se hitreje obrastejo kot rastline, pri katerih Mineral ni bil uporabljen.

Osnova rastlin za odpornost na strese iz okolja je dobro razvit koreninski sistem. Če je dovolj drobnih lasastih koreninic, ki črpajo iz tal hranila (minerale) in vodo, potem so tudi vsi nadzemni deli rastlin (listi, stebla, cvetovi, plodovi) bolj krepki.

mineral-05_07_2017-stres_okolje (1)

Ob uporabi Minerala je celotna koreninska gruda enakomerno prepredena z drobnimi, belimi lasastimi koreninicami. Te imajo bistveno vlogo pri oskrbi celotne rastline s potrebnimi hranili in vodo. Tako idealno razvit koreninski sistem je posledica optimalne in uravnotežene preskrbe z vsemi hranili ali minerali, ki jih rastline potrebujejo. To dosežemo z zalivanjem z Mineralom Zeleni čimprej po setvi ali presajanju in z zalivanjem z Mineralom Modri Koprin v času intenzivne rasti. Poleg tega obe vrsti Minerala v tleh v okolici korenin dlje časa zadržujeta vlago, zaradi česar korenine ne trpijo suše. Posledično celotna rastlina bolje in lažje prenaša sušne razmere.

Če zalivamo tla pod rastlinami z Mineralom Zeleni in Mineralom Modri Koprin, lahko vsakodnevno zalivanje nadomestimo z zalivanjem na dva ali tri dni – tudi v primeru najhujše vročine. S tem lahko pomembno zmanjšamo porabo vode. Pogostost zalivanja je seveda odvisno od vrste prsti (rastline na peščenih tleh potrebujejo več zalivanja, na ilovnatih manj), lege, vrste rastline in drugih dejavnikov.

Tudi če nastopijo vročina, suša, neurja s točo, hitre temperaturne spremembe ipd. oz. če sami prepogosto in napačno zalivamo rastline (z mrzlo vodo, zalivanje po listih namesto zalivanja tal …), so rastline ob uporabi Minerala občutno manj prizadete, prizadeti deli se hitreje obrastejo, rastlina pa hitreje vzpostavi prvotno stanje.
Nadzemnim delom pomagamo z rednim izmeničnim škropljenjem Minerala Rumeni in Minerala Rdeči Forte. Ob škropljenju dodamo na nadzemne dele tudi hranila, ki rastlinam tako še lažje dostopna. V stresnih razmerah ima škropljenje z Mineralom Rumeni in Rdeči Forte podoben učinek kot infuzija, zato rastline komaj zaznajo negativne vplive okolja.

Ob zalivanju in škropljenju z vsemi vrstami Minerala, cvetovi v vročini in suši ne odpadajo, so čvrsti in intenzivnih barv. Oploditev je skoraj 100 %.  Plodovi se razvijajo enakomerno in postopno, zato rastlina ni preveč obremenjena s porabo hranil. Kvaliteta je posledično boljša, rodnost se podaljša. Rezultati so še boljši, če uporabljamo vse vrste Minerala že kot preventivo od sajenja oz. presajanja dalje.
Zapisano velja za vse rastline, najbolj opazno pa je pri plodovkah kot so paradižnik, paprika, jajčevci, kumare in bučke.

mineral-05_07_2017-stres_okolje_3
mineral-05_07_2017-stres_okolje (4)

Cvetovi paradižnika zalivanega in škropljenega z Mineralom (levo) in brez (desno).

Zalivanje in škropljenje na izredno peščenih in težkih ilovnatih tleh

mineral-05_07_2017-stres_okolje (6)

V času vročine in suše začnejo rastline na izredno peščenih tleh hitro zaostajati v rasti in razvoju. Razlika je še večja pri mladih rastlinah. Peščena tla se namreč izsušijo veliko hitreje kot tla z manjšo vsebnostjo peska. V Sloveniji tako vrsto tal najdemo na poljih ob večjih rekah (Sava, Soča, Drava, Mura, Kamniška Bistrica), ki so v preteklosti na svojih brežinah in poplavnih območjih odlagale peščeni material.

V času vročine in suše poleg rednega zalivanja priporočamo povečano intenzivnost škropljenja z Mineralom Rumeni!

mineral-05_07_2017-stres_okolje (7)

Drug ekstrem so težka ilovnata tla, ki v primeru vročine in suše razpokajo. V njih ni zraka, zaradi razpok se korenine se pretrgajo. Rastline lahko zato prenehajo rasti ali pa celo propadejo. Spet druge lahko zaradi stresa preveč pohitijo z razvojem cvetov in plodov, saj želijo poskrbele za potomstvo. Težkih ilovnatih tal v Sloveniji ni veliko, vseeno pa jih najdemo v okolici Postojne, Žužemberka, Kostanjevice na Krki, Pragerskega ter v delih Prekmurja. Pogosto taka tla najdemo tudi na vrtičkih ob hišah, kjer so za vrt uporabili material, ki je ostal ob izkopu temeljev.

Za umiritev opisanih posledic priporočljivo zalivanje z Mineralom Zeleni, v času rasti pa tudi vsaj tedensko škropljenje z Mineralom Rumeni!

Prve znake pomanjkanja vode je potrebno hitro prepoznati

Kot enega izmed prvih znakov boja proti vročini lahko prepoznamo zvijanje listov. Slednje pogosto zmotno prepoznamo kot znak boleznimi, čeprav je v resnici z rastlino vse v redu. Ob tem je potrebno poudariti, da se pri zdravi rastlini listi povrnejo v normalno stanje, ko vročina popusti (zvečer, zjutraj). Rastline se znajo tako same zaščititi proti prekomernemu izhlapevanju, ob preventivni in stalni uporabi Minerala pa je njihova zaščita še uspešnejša, saj so krepke in zdrave. Kot take pa se tudi lažje odzivajo na stresne situacije.

mineral-05_07_2017-stres_okolje (10)
mineral-05_07_2017-stres_okolje (9)

Kljub vročini so listi Oljke ob uporabi Minerala Rumeni in Rdeči Forte normalno razprti (levo). Oljka pri kateri Mineral ni bil uporabljen je zaradi vročine začela zvijati liste (desno). Taki listi postanejo trdi in lomljivi.