Skrb za okolje

Naša osnovna skrb je ohranjanje okolja in naravi prijazna pridelava hrane. Zato se trudimo, da proizvodnja Minerala™ ni obremenjujoča za okolje, ne zahteva velikega vložka energije in ne povzroča odpadkov, nevarnih snovi.

Mineral™ ni obremenilen za okolje, ne onesnažuje tal in voda in zato ni škodljiv ljudem in živalim! Je prijazen do koristnih živali kot so polonice, tenčičarice in druge. Ne uničuje opraševalcev kot so čebele, čmrlji, muhe trepetavke in drugi.

Mineral™ Zeleni in Rumeni sta vpisana v Katalog dovoljenih sredstev v ekološkem kmetijstvu na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ter Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Mineral™ Modri Koprin in Rdeči Forte pa sta v postopku pridobivanja dovoljenja za uporabo v ekološkem kmetijstvu.