Naravna vzgoja čilija s sredstvi MINERAL

6. februarja 2020

Čili je zagotovo vrsta rastlin, ki je v zadnjih letih zelo priljubljena med ljubitelji, zlasti mlajšo populacijo. Obsega številne sorte in je uporaben v številne namene, kot začimba, v omakah ipd. Zdrave sadike čilija si lahko uspešno vzgojite sami doma iz semena.

Chillies-Le-Creuset

Z nekaj spretnosti in znanja je najbolje, če si tudi seme pridelate sami, seveda če ne gre za hibridne sorte. Pri tem ima preizkušeno bistveno vlogo sredstvo za krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema MINERAL ZELENI, še toliko bolj, če ga smiselno in po potrebi dopolnjujemo z ostalimi naravnimi sredstvi za krepitev rastlin MINERAL.

Vzgoja čilija iz lastnih sadik

Ko seme posejete, ga rahlo pritisnete ob zemljo, da dobi stik s tlemi. Če tega ne storite, se seme ob kaljenju dvigne nad zemljo in mlade kaleče rastlinice so v veliki nevarnosti, da se posušijo. Takoj zatem zalijete z raztopino sredstva za krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema MINERAL ZELENI. Pri tem pazite, da je substrat v celoti vlažen – voda ne sme zastajati v sadilni posodi. Za majhne površine je na začetku bolje, če substrat navlažite s pršilko, tako se izognete, da bi substrat zbili in da bi voda zastajala.

setev_1

S sredstvom MINERAL ZELENI zalijete po setvi semena samo enkrat, kasneje ponovite zalivanje po pikiranju in ponovno po presajanju v večje lončke ali v končni fazi na prosto. Enostavno pravilo je, da zalijete z raztopino sredstva MINERALA ZELENI vsakič, ko rastline posadite na novo. V vmesnem času zalivate samo z vodo. Če ne vzgajate sami sadik iz semena ampak kupite sadike, ki jih presadite na stalno mesto, zalijete samo 1 x po presajanju.

Zalivanje s sredstvom MINERAL ZELENI

  1. Takoj po setvi – samo enkrat
  2. Po pikiranju – samo enkrat
  3. Po presajanju v večje lončke – samo enkrat
  4. Po presajanju na prosto – samo enkrat

Uporaba sredstva za krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema MINERAL ZELENI je ključnega pomena v začetnih fazah razvoja rastlin, saj pospešuje kaljenje semen in zadržuje vlago v tleh, zato se kaleče rastlinice ne presušijo in ne propadejo. Sredstvo je bogato s hranili in poskrbi za optimalen razvoj koreninskega sistema od začetka, če ga pravočasno uporabite. Še posebej vpliva na razvoj lasastih koreninic od katerih je odvisen razvoj sadik iz semena in zdravje rastlin v kasnejših fazah.

faze _razvoja

O težavah pri vzgoji sadik bomo spregovorili v naslednjem prispevku, prav tako bomo v aktualnem času svetovali o nadaljnji oskrbo z MINERALOM. Zato priporočamo, da spremljate naše delo tudi na spletni strani www.mineralzarastline.si.

Z lastnimi sadikami do kvalitetnega pridelka

Splošna priporočila in nasvete za vzgojo sadik najdete na spletni strani www.mineralzarastline.si, na kateri lahko berete o vzgoji sadik plodovkvzgoji sadik plodovk kot prvem opravilu vrtičkarjev in o domači in naravni vzgoji sadik, predvsem plodovk. Rezultate uporabe sredstva MINERAL pa si lahko ogledate v prispevku Ljubiteljska vzgoja čilija.