Pušpanova vešča

Pušpanova vešča je škodljivec, ki se je močno razširil v zadnjih letih. Problem je toliko večji, ker večina sort pušpana raste zelo počasi in je škoda zaradi napada na grmih običajno nepopravljiva.

Sredstva MINERAL so bila testirana na pušpanovih grmičkih za namene zaščite proti pušpanovi vešči.

Slika1

Gosenice na delu.

Slika4

Zapredki gosenic in njihovi iztrebki.

Slika3

Odstranjevanje napadenih vejic.

Grmički so bili skozi celo rastno dobo oskrbovani z vsemi vrstami sredstev MINERAL, ko so se pojavile gosenice, so bili nekateri grmi škropljeni tudi petkrat, vsak drugi dan z 8 % raztopino sredstva za povečanje odpornosti rastlin proti škodljivcem po njihovem pojavu MINERAL RDEČI FORTE. Gosenice so kmalu nehale napadati oskrbovane grmičke in izginile, grmi so se pričeli intenzivno obraščati. Kontrolni, neoskrbovani grmički so bili močno objedeni, vendar jih je nekaj preživelo, s dodajanjem sredstev MINERAL so se tudi ti pričeli ponovno obraščati.

Slika7
Slika6

Novi poganjki.

Intenzivno obraščanje močno prizadetih grmičkov.

Slika8
Slika5

Grm brez uporabe sredstev MINERAL je po nekaj dneh ostal skoraj brez listov.

Grmiček, škropljen s sredstvom za povečanje odpornosti rastlin proti škodljivcem po njihovem pojavu MINERAL RDEČI FORTE, je uspešno preživel napad in se intenzivno obrašča.

Sredstvo za povečanje odpornosti rastlin proti škodljivcem po njihovem pojavu MINERAL RDEČI FORTE se je izkazalo za izredno učinkovito naravno in ekološko rešitev pri napadu pušpanove vešče.

Slika9
Slika10

Grmički pušpana so lepi in predvsem zdravi.